SLIO

Met de introductie van het compleet nieuw ontwikkelde I/O-systeem SLIO, zet VIPA opnieuw een nieuwe norm in de automatiseringsindustrie.

Door de modulaire en extreem compacte SLIO is de realisatie van bijna elke geautomatiseerde oplossing voortaan eenvoudiger en vooral goedkoper.

SLIO kan gecombineerd en toegepast worden met elk van de gevestigde VIPA systemen 100V, 200V, 300 S en 500S.

Het is één van de meest effectieve en modernste decentrale I/O-systemen verkrijgbaar op de markt.  Het combineert hoge functionaliteit met een slim mechanisch concept in een uiterst compact ontwerp.

Eigenschappen

Compact en ruimtebesparend ontwerp

 • Scheiding van elektronica- en installatielaag
 • Ruimtebesparend, smal ontwerp
 • Innovatieve trapsgewijze bedradinglaag
 • Eenvoudige “twee componenten set-up”

Slimme labeling en diagnose concept

 • Duidelijke toewijzing en leesbaarheid van de kanaalstatus
 • Eenvoudige, tijdsbesparende installatie en onderhoud door de aangebrachte pinconnectoren op de module
 • Heldere en duidelijke etikettering van de kanalen
 • Referentie-aanduiding van het label blijft aanwezig bij uitwisseling van module

Installatie en onderhoudbaarheid

 • "Permanente Bedrading" maakt het mogelijk om de bedrading uit te wisselen zonder ontkoppeling
 • Intelligent slide- en plugmechanisme voor eenvoudige montage
 • Elektronica is beschermd tegen omgekeerde polariteit
 • Codering van de elektronica modules voorkomt onjuiste aansluiting

High performance

 • Snelle backplane bus van 48MBit/s
 • Met ETS modules is het mogelijk om te schakelen tot exact +/-1us onafhankelijk van veldbus

Features

Compact and Space-Saving Design

 • Conceptual separation of electronic and installation layer
 • Space-saving, thin design 
 • Innovative staircase-shaped wiring layer 
 • Simple "Two components set-up"

Clever Labeling and Diagnostic Concept

 • Clear allocation and readability of channel states
 • Simple, time-saving installation and maintenance by means of the connector pin assignment provided on the module
 • Clear, definite labeling of channels
 • Reference designator label remains on the exchange of a module

Installation and Maintainability

 • "Permanent Wiring" enables the exchanging without the disconnection of the wiring  
 • Intelligent slide and plug mechanism for a simple handling
 • Electronic is protected against reverse polarity
 • Encoding of the electronic modules prevents from incorrect plugging

High performance

 • Quick backplane bus concept of 48MBit/s
 • With ETS modules it is possible to switch exactly up to +-1us independent of fieldbus.