Manuals > 200V

IM 208-1CA00 - Interface module
hb97e_im_208-1CA00_15-14.pdf
   IM 208-1CA00 (CANopen master) || HW: 01

hb97e_im_12-33.pdf
   IM 208-1DP01 (PROFIBUS DP master with RS485) || HW: 01
   IM 208-1DP11 (PROFIBUS DP master with FO connector) || HW: 01
   IM 253-1DP00 (PROFIBUS DP-V0 slave) || HW: 01 || HW: 01
   IM 253-1DP01 (PROFIBUS DP-V0/V1 slave) || HW: 01
   IM 253-2DP20 (PROFIBUS DP-V0 slave with 24 DO) || HW: 01
   IM 253-2DP50 (PROFIBUS DP-V0 slave 2 channel redundant) || HW: 01
   IM 253-1DP31 (PROFIBUS DP-V0/V1 slave - ECO) || HW: 01
   IM 253-1IB00 (Interbus slave) || HW: 01
   IM 208-1CA00 (CANopen master) || HW: 01
   IM 253-1CA01 (CANopen slave) || HW: 01
   IM 253-1CA30 (CANopen slave - ECO) || HW: 01
   IM 253-1DN00 (DeviceNet coupler) || HW: 01
   IM 253-1SC00 (Sercos coupler) || HW: 01
   IM 253-1NE00 (Ethernet coupler) || HW: 01
   IM 260-1AA00 (Bus expansion - basic interface)
   IM 261-1CA00 (Bus expansion - row interface)

   hb97ru_00-49.pdf